Innkalling til Årsmøte i Skedsmo bryteklubb tirsdag 26. mai 2020

Postet av Knut-Andreas Kran den 27. Apr 2020

innkalling-til-digitalt-arsmote_SBK_2020.docx

Til medlemmene i Skedsmo Bryteklubb

Skedsmokorset, 27.04.2020

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Bryteklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Skedsmo Bryteklubb. Årsmøtet avholdes tirdag 26.mai fra klokka 1900 til 2000 som digitalt møte.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Årsaken er at det pr dags dato fortsatt er store begrensinger på hvor mange personer som kan møtes

Alle som ønsker å delta på Årsmøtet til Skedsmo bryteklubb bes om å registrere seg innen 12.mai klokka 23:00 her (påmelding]. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet [Bli med i Microsoft Teams-møte]. 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12.mai til knut-andreas.kran@asko.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før på klubbens Facebook gruppe og på Spond med lenke til idrettslagets hjemmeside.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skedsmo Bryteklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skedsmo Bryteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skedsmo Bryteklubbs lov. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Knut-Andreas Kran kontaktes på knut-Andreas.kran@asko.no .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Skedsmo bryteklubb

 


 

Forslag til:               Årsmøte i [navn på idrettslaget] 2020

Fra:                            [ditt navn]

Tittel på forslag:    [skriv inn tittel]

 

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

 

 

[Sted og dato]

 

_______________

[signatur]

[Navn]

 

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.