Innkalling til årsmøtet Skedsmo Bryteklubb 8. mars 2022

Postet av Knut-Andreas Kran den 23. Jan 2022

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Bryteklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Skedsmo Bryteklubb. 

Årsmøtet avholdes tirsdag 8. mars 2022 fra klokka 19:00 til 21:00. Møtet er planlagt som et digitalt møte grunnet Covid bestemmelsene gitt av myndighetene.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret 14 dager før Årsmøtet dvs. senest mandag 21. februar 2022 til knut-andreas.kran@asko.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før Årsmøtet på klubben hjemmesiden, Spond og inforsmasjon på vår Facebookgruppe.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skedsmo Bryteklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skedsmo Bryteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skedsmo Bryteklubbs lov. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Knut-Andreas Kran kontaktes på knut-Andreas.kran@asko.no .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Skedsmo bryteklubb


Forslag til:               Årsmøte i Skedsmo bryteklubb 2022

Fra:                           [ditt navn]

Tittel på forslag:    [skriv inn tittel]

 

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

 

 

[Sted og dato]

 

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.