Innkalling til årsmøte i Skedsmo Bryteklubb 2023

Postet av Knut-Andreas Kran den 13. Jan 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Skedsmo Bryteklubb. 

Årsmøtet avholdes tirsdag 7. mars 2023 fra klokken 19:00 til 21:00 i Kantinen i Skedsmohallen. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret 14 dager før Årsmøtet dvs. senest mandag 20. februar 2023 til knut-andreas.kran@asko.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes.
Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før Årsmøtet på klubben hjemmesiden, Spond og inforsmasjon på vår Facebookgruppe.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skedsmo Bryteklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skedsmo Bryteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skedsmo Bryteklubbs lov. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Knut-Andreas Kran kontaktes på knut-Andreas.kran@asko.no .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Skedsmo bryteklubb


Forslag til:               Årsmøte i Skedsmo bryteklubb 2023

Fra:                           [ditt navn]

Tittel på forslag:    [skriv inn tittel]

 

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

 

 

[Sted og dato]

 

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.