Invitasjon SkedsmoCup 2017 lørdag den 21. oktober

Postet av Knut-Andreas Kran den 15. Sep 2017

SKEDSMO BRYTEKLUBB HAR DEN GLEDE Å INVITERE TIL

 SkedsmoCup 2017

 Lørdag 21. oktober 2017

Sted:   Tærud Fjellhall på Skedsmokorset.

 Elektronisk påmelding via Sportsadmin

Påmeldingsavgift betales på stevnet med Vipps

Alle klubber må stille med dommer.

 Veiing: 10:15-10:45

Stevnestart: 10:00 (Knøtt og Bryteskole )

De øvrige starter 1145

Knøtt, nybegynner og bryteskole; veiekort vil bli brukt, men de skal ikke veies inn

Kontrollveiing kan påregnes.

Stevnet avvikles på 4 matter.

 Badstu fra kl: 09:00. Kafeteria fra kl: 08:30

 Klasser;

Knøtt/ Nybegynnere/Bryteskole (eget stevne på 4 matter)

G-12/P-12/G-15/P-15

Ungdom, Junior og Senior herre

U kvinner/ J og S kvinner

 

Bryting etter NBF’s regelverk

Kåring av beste klubb.

 Se vår hjemmeside for mer info http://skedsmo-bryteklubb.idrettenonline.no/

Påmeldingsfrist via Sportsadmin er 17/10-2017

Spørsmål kan rettes til stevneleder Ole Willy Molnes  47202363/ owm@eeteuroparts.no

  

VELKOMMEN TIL SKEDSMOCUP 2017

 Startkontigenter og påmeldingsregler

 Følgende startkontigenter og påmeldingsregler gjelder for Tingperioden 2017-2019 (utdrag av

vedtatte tilleggsbestemmelser. Endelig bestemmelsestekst legges ut etter behandling i Lov og

appellkomiteen tidlig i oktober 2015):

Startkontingent

Ved alle konkurranser skal det av hver enkelt deltaker avkreves startkontingent som skal

medfølge påmeldingen. Ved påmelding etter fristens utløp påløper automatisk dobbel

startkontingent

Ved forfall blir ikke startkontingenten tilbakebetalt.

Startkontingent:

Nybegynnere/Knøtt kr. 100,-

Nasjonale stevner kr. 150,-

Kretsmesterskap kr. 150,-

Alle norske mesterskap kr. 200,-

2 dags stevner kr. 200,-

(…)

Påmeldinger

a) Alle påmeldinger skal skje skriftlig fra klubbene og skal inneholde nøyaktige

opplysninger om deltakernes navn, samt hvilke vekter og klasser bryterne ønsker å

delta i.

b) Startkontingenten til stevnene skal følge påmeldingen, og blir ikke tilbakebetalt ved

forfall fra deltakerne.

c) Alle klubber som deltar med mer enn 3 brytere på stevner, skal melde på og stille

med minst en dommer. Fra klubber som ikke oppfyller denne bestemmelsen, skal

arrangøren innkreve en avgift på kr. 1000.

d) Alle påmeldte klubber betaler en dommeravgift på kr 500. Avgiften skal tilfalle

arrangøren. Godtgjørelse til dommere skal være kr 500 for en dags stevner, og kr

1000 for to dagers stevner. Summen utbetales dommere ved alle stevner av

arrangøren. Ved innleid stevnesekretær betales et honorar på minimum kr 500 per

stevnedag, fri kost og losji samt fri reise t/r fra stevnet.

 

 Stevne plan/ praktisk informasjon.

 Påmeldings avgiften betales i år ikke via sportsadmin men ved ankomst hallen.  Vi har Vips og tar kontanter.

For bryteskole og knøtt så er det ingen veiing men veiekort utdeles ved betaling i kiosk.

Veiekortene til de yngste må leveres i sekretæriatet seinest 0930 og fortløpende.  Dette for å registrere de som stiller.  Er viktig at Dere sjekker vekt på de minste så vi unngår feil vekt klasser.

 

Vi bryter på 4 matter for de minste frem til ca. 1145 hvor vi starter med de fra G/P 12 og oppover.

 

DommSkedsmoCup 2017 21 oktober.docermøte             0930 i dommergarderoben.

 

Lagledermøte             0945 ved siden av sekretæriatet.

 

Stevnestart bryteskole/ knøtt 10.00

 

Veiing for G/P 12 og oppover 1015-1045     ( i enden av gang v/ løpebane )

 

Stevnestart G/P 12 og oppover 1145

 

Premie utdeling for Bryteskole og Knøtt er ca. 1300

 

Oppvarming for de eldste er på matte i løpebane.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.