Saksliste til årsmøte i Skedsmobryteklubb onsdag 15. mars kl 18:30 til 20:00 i Kantiinen i Tærud Fjellhall.

Postet av Knut-Andreas Kran den 9. Mar 2017

Agenda:

1. Behandle lagets årsmelding. - vil bli fremlagt i møtet
2. Behandle lagets regnskap. - vil bli fremlagt i møtet
3. Behandle innkomne forslag.
Det er kommet et forslag om endring av paragraf 9 i vedtektene:
§ 9 (Årsmøte) som sier:
«Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i mai måned.»
Forslag er endring av første setning i § 9 til:
«Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som skal avholdes innen utgangen av mars måned.»
4. Fastsette kontingent - forslag vil bli fremlagt i møtet
5. Vedta lagets budsjett. - forslag vil bli fremlagt i møtet
6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15).
Det er ingen forslag til endring av organisasjonen.

7. Avholde valg: - valgkomiteen vil fremlegge forslag i møtet.
a) Leder og nestleder
b) styremedlemmer og varamedlemmer
c) 2 revisorer
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
e) Valgkomité med minimum 2 personer, hvorav 1 leder

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.