Årsmøte Skedsmo bryteklubb onsdag 15. mars kl 18:30 til 20:00

Postet av Knut-Andreas Kran den 31. Jan 2017

Årsmøte Skedsmo Bryteklubb

Viser til vedtekter for Skedsmo bryteklubb § 9 Årsmøte.

Med denne kunngjøring varsles herved medlemmene om at det skal avholdes Årsmøte i Skedsmo bryteklubb onsdag 15. mars i kantinen på Tærud Fjellhall.

Saker som ønskes fremmet må være styret i hende innen 2 uker før årsmøte datoen. Til adressen knut-andreas.kran@asko.no


Agenda for årsmøtet vil være klar senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet i Skedsmo bryteklubb skal:

1.Behandle lagets årsmelding
2.Behandle lagets regnskap
3.Behandle innkomne forslag
4.Fastsette kontingent
5.Vedta lagets budsjett
6.Bestemme lagets organisasjon (jft § 15)
7.Avholde valg

a.Leder og nestleder

b.Styremedlemmer og varamedlemmer

c.2 revisorer

d.Representanter til ting og møter i de organiasjoner som laget er tilsluttet

e.Valgkomite med minimum 2 personer, hvorav 1 leder

Med vennlig hilsen


Knut-Andreas Kran

Leder Skedsmo bryteklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.