Skedsmo Cup 2018

Postet av Skedsmo Bryteklubb den 19. Sep 2019

SkedsmoCup 2018 lørdag 20 oktober.doc


SKEDSMO BRYTEKLUBB HAR DEN GLEDE Å INVITERE TIL 


SkedsmoCup 2018


Lørdag 20. oktober 2018

Sted:  Tærud Fjellhall på Skedsmokorset.


Elektronisk påmelding via Sportsadmin

Påmeldingsavgift betales på stevnet med Vipps/ Kontanter

Alle klubber må stille med dommer.


Veiing: 08:45-09;15 Knøtt og Bryteskole

Stevnestart: 10:00 Knøtt og Bryteskole 

Aldersbestemte klasser veiing 1015-1045 (gjelder også KM )

Stevnestart: 12:00 G/P 12 og 15, U,J,S

Stevnet avvikles på 4 matter.


Badstu fra kl: 09:00. Kafeteria fra kl: 08:30


Klasser;

Knøtt/ Bryteskole (eget stevne på 4 matter)

De fordeles i vekter etter antall brytere

G-12/P-12/G-15/P-15

Ungdom, Junior og Senior herre

U kvinner/ J og S kvinner


Bryting etter NBF’s regelverk

Kåring av beste klubb. 


Se vår hjemmeside for mer info http://skedsmo-bryteklubb.idrettenonline.no/

Påmeldingsfrist via Sportsadmin er 17/10-2018

Spørsmål kan rettes til stevneleder Ole Willy Molnes  47202363/ owm@eeteuroparts.noVELKOMMEN TIL SKEDSMOCUP 2018


Startkontigenter og påmeldingsregler


Følgende startkontigenter og påmeldingsregler gjelder for Tingperioden 2017-2019 (utdrag av

vedtatte tilleggsbestemmelser. Endelig bestemmelsestekst legges ut etter behandling i Lov og

appellkomiteen tidlig i oktober 2015):

Startkontingent

Ved alle konkurranser skal det av hver enkelt deltaker avkreves startkontingent som skal

medfølge påmeldingen. Ved påmelding etter fristens utløp påløper automatisk dobbel

startkontingent

Ved forfall blir ikke startkontingenten tilbakebetalt.

Startkontingent:

Nybegynnere/Knøtt                kr. 100,-

Nasjonale stevner                  kr. 150,-

Kretsmesterskap                    kr. 150,-

Alle norske mesterskap         kr. 200,-

2 dags stevner                       kr. 200,-

(…)

Påmeldinger

c) For stevner i olympiske stilarter og håndbak. Alle klubber som deltar med 3 eller flere deltakere skal melde på og stille med minst en dommer. For klubber som ikke oppfyller denne bestemmelsen skal arrangøren innkreve en avgift på kr 1500,-. Alle påmeldte klubber betaler en dommeravgift til arrangøren på 800,-. Godtgjørelse til dommere skal hver stevnedag være kr 400,- for kretsdommere og kr 800,- for forbundsdommere. Dommeransvarlig tilgodeses med en ekstra dag godtgjørelse. Summen utbetales dommere ved alle stevner av arrangøren. Deltagere på kretsdommerkurs får ikke dommerhonorar. Stevnearrangøren er ansvarlig for at det kommer tilstrekkelig antall dommere med rett grad til det aktuelle stevnet. Arbeidet må koordineres med den dommeransvarlige som Dommerkomiteen har utnevnt. Ved innleid stevnesekretær betales et honorar på minimum kr 800,- pr stevnedag, for kost og losji samt fri reise t/r fra stevnet. Det gis dispensasjon fra betaling for manglende dommer når klubbens dommer(e) på samme dato er tatt ut til representasjonsoppgaver for NBF.


Nye klubber er fritatt ekstra avgift for å ikke stille med dommer i ett år etter at de har blitt stiftet.Stevne plan/ praktisk informasjon.


Påmeldings avgiften betales i år ikke via sportsadmin men ved ankomst hallen.  Vi har Vips og tar kontanter.


Vi bryter på 4 matter for de minste frem til ca. 1200 hvor vi starter med de fra G/P 12 og oppover.


Dommermøte             0930 i dommergarderoben.


Lagledermøte             0945 ved siden av sekretæriatet.


Veiing Knøtt- Bryteskole                    0845-0915

Stevnestart bryteskole/ knøtt             10.00


Veiing for G/P 12 og oppover 1015-1045      ( i enden av gang v/ løpebane )


Stevnestart G/P 12 og oppover 1200


Premie utdeling for Bryteskole og Knøtt er ca. 1300-1400


Oppvarming for de eldste er på matte i løpebane.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.