SkedsmoCup 2019

SkedsmoCup 2019


Tid


Sted

Vis kart


SKEDSMO BRYTEKLUBB HAR DEN GLEDE Å INVITERE TIL

SkedsmoCup 2019

Lørdag 19. oktober 2019


Sted:    Tærud Fjellhall på Skedsmokorset.


Elektronisk påmelding via Sportsadmin

Påmeldingsavgift betales på stevnet med Vipps / Kontanter

Alle klubber må stille med dommer.


Veiing: 08:45-09:15 Knøtt og Bryteskole

Stevnestart: 10:00 Knøtt og Bryteskole

Aldersbestemte klasser veiing 1015-1045 (gjelder også KM)

Stevnestart 12:00 G/P 12 og 15, U, J, S


 Kafeteria fra kl. 08:30

Klasser;

Knøtt/ Bryteskole (eget stevne på 5 matter)

De fordeles i vekter etter antall brytere

G-12/P-12/G-15/P-15

Ungdom, Junior og Senior herre

U kvinner/ J og S kvinner


Bryting etter NBF’s regelverk

Kåring av beste klubb. 


Se vår hjemmeside for mer info http://skedsmo-bryteklubb.idrettenonline.no/

Påmeldingsfrist via Sportsadmin er 14/10-2019

Spørsmål kan rettes til stevneleder Ole Willy Molnes 47202363/ owm@eeteuroparts.no


VELKOMMEN TIL SKEDSMOCUP 2019


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Startkontigenter og påmeldingsregler

Følgende startkontigenter og påmeldingsregler gjelder for Tingperioden 2017-2019 (utdrag av

vedtatte tilleggsbestemmelser. 


Startkontingent

Ved alle konkurranser skal det av hver enkelt deltaker avkreves startkontingent som skal

medfølge påmeldingen. Ved påmelding etter fristens utløp påløper automatisk dobbel

startkontingent. Ved forfall blir ikke startkontingenten tilbakebetalt.


Nybegynnere/Knøtt         kr. 100,-

Nasjonale stevner         kr. 150,-

Kretsmesterskap         kr. 150,-

Alle norske mesterskap     kr. 200,-

2 dags stevner        kr. 200,-


Påmeldinger

c) For stevner i olympiske stilarter og håndbak. Alle klubber som deltar med 3 eller flere deltakere skal melde på og stille med minst en dommer. For klubber som ikke oppfyller denne bestemmelsen skal arrangøren innkreve en avgift på kr 1500,-. Alle påmeldte klubber betaler en dommeravgift til arrangøren på 1000,-. Godtgjørelse til dommere skal hver stevnedag være kr 400,- for kretsdommere og kr 800,- for forbundsdommere. Dommeransvarlig tilgodeses med en ekstra dag godtgjørelse. Summen utbetales dommere ved alle stevner av arrangøren. Deltagere på kretsdommerkurs får ikke dommerhonorar. Stevnearrangøren er ansvarlig for at det kommer tilstrekkelig antall dommere med rett grad til det aktuelle stevnet. Arbeidet må koordineres med den dommeransvarlige som Dommerkomiteen har utnevnt. Ved innleid stevnesekretær betales et honorar på minimum kr 800,- pr stevnedag, for kost og losji samt fri reise t/r fra stevnet. Det gis dispensasjon fra betaling for manglende dommer når klubbens dommer(e) på samme dato er tatt ut til representasjonsoppgaver for NBF.


Nye klubber er fritatt ekstra avgift for å ikke stille med dommer i ett år etter at de har blitt stiftet.


Stevne plan/ praktisk informasjon.

Påmeldingsavgiften betales i år ikke via sportsadmin men ved ankomst hallen.  Vi har Vips og tar kontanter.

Vi bryter på 5 matter for de minste frem til ca. 1200 hvor vi starter med de fra G/P 12.


Dommermøte        Kl. 09.30 i dommergarderoben.

Lagledermøte        Kl. 09.45 ved siden av sekretæriatet.


Veiing Knøtt- Bryteskole          kl. 0845-0915

Stevnestart bryteskole/ knøtt  kl. 10.00


Veiing for G/P 12 og oppover    kl. 10:15-10:45     (i enden av gang v/ løpebane )

Stevnestart G/P 12 og oppover kl. 12:00


Premie utdeling for Bryteskole og Knøtt er ca. 14:00


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.