Årsmøte Skedsmo bryteklubb: Saksliste og agenda årsmøtet 26. mai 2020

Postet av Knut-Andreas Kran den 18. Mai 2020

Agenda for Årsmøtet tirsdag 26. mai 2020:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

Se vedlagte dokumentasjon.

9.  Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning/revisors beretning. – Blir gjennomgått i møtet

10. Behandle forslag og saker. – det er ikke innkommet noen saker fra Skedsmo bryteklubbs medlemmer.  

11. Fastsette medlemskontingent for 2020 – 

Styrets forslag er å videreføre de satser for medlemsavgift og treningsavgift som ble besluttet for 2019.

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

Blir presentert i møtet.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Vedta nye vedtekter for Skedsmo bryteklubb – se vedlagte oppdaterte vedtekter.

14. Foreta følgende valg:

  1. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 1 varamedlem. 

Se vedlagte innstilling.

  1. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og minst 1 varamedlem. 

Se vedlagte innstilling.

  1. Forslag om å gi styret fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  2. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

Se vedlagte innstilling

Agenda årsmøte Skedsmo Bryteklubb 26 mai 2020.docx

Årsmelding 2019 for Skedsmo bryteklubb 18 mai 2020.docx

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2020 utsendt 18 mai 2020.docx

Styrets innstilling til Valgkomite til årsmøtet 2020 utsendt 18 mai 2020.docx

Vedtekter Skedsmo Bryteklubb til årsmøtet 26 mai 2020 oppdatert iht NIFs lovnorm.docx

Medlemsavgift og kontigent Skedsmo bryteklubb for 2020.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.