SKEDSMO BRYTEKLUBB 29.3.1984


I perioden 1980 til tidlig 1990 ble det etablert en rekke nye bryteklubber i Norge. Skedsmo Bryteklubb (SBK) føyer seg inn i rekken av nyetableringer i denne perioden. Klubbens første leder var Knut Bjerke, og første trener var Rune Johannessen.

SBK har i alle år vært en lokal klubb med sterk lokal forankring. Vi ligger for langt unna Oslo til at vi klarer å være attraktive for tilreisende brytere og må derfor utelukkende satse på lokale krefter og lokale egenutviklede brytere. Rekrutteringen har gått i bølgedaler, men vi opplever nå et kraftig oppsving i de yngste klassene. For de eldre gruppene sliter vi med litt manglende rekrutteringsarbeid fra midten av 90-tallet og oppover.

SBK er en mellomstor, men vi har likevel klart å få frem enkelte særdeles gode brytere somhar hevdet seg i inn og utland. Våre brytere med Jørgen Haugen, Kristian Lian, Kim-IdarMolnes og Henriette Slåttum i tet har nærmere 100 medaljer i nasjonale mesterskap, vi harflere nordiske mesterskap, internasjonale turnerings seiere og deltakelser i internasjonalemesterskap som EM og VM. I skrivende stund har vi flere utøvere som ligger i Norgestoppen i sine respektive alders- og vektklasser. Det er også veldig gledelig å se at det gror godt i de yngre klassene. Vi har fått inn flere jentebrytere, vi har guttebrytere i alle kategorier og nivåer. Vi er en klubb å regne med på alle plan noe som også bekrefter klubbens mantra;

En klubb for alle.

Skedsmo Cup var et stort arrangement i klubbens tidlige historie. Denne ble det blåst nytt liv i for første gang i 1998 og vi har nå klart å etablere Skedsmo Cup som ett stort bredde-stevne med i overkant av 200 deltakere hvert år. Siste år var det rekord med 230 påmeldte deltakere.

SBK har en del familie-medlemmer som har vært med siden klubben startet. Bjørn Terje Pedersen var med på klubbens første trening og er i dag internasjonal dommer. Familien Haugen, Stokkedal og Kleven er fortsatt representert i klubbens lokaler. Det er slike foregangspersoner som gir en klubb historie og forankring kombinert med at nye krefterslippes til, og som utvikler klubben videre.

Dagens SBK har en lys fremtid. Vi har et velfungerende styre, god økonomi og sterk rekruttering. Vi har kunnskapsrike og gode trenere, engasjerte brytere og er en klubb som markerer seg i Bryte-Norge i mange sammenhenger.