Jenteparti


Hvorfor jentebryting?

Bryting inneholder ulike aspekter for fysisk aktivitet: balanse, akrobatikk, koordinasjon og ikke minst ferdigheter som danner et godt grunnlag for videre utvikling uansett hvilken idrett barna ønsker å drive senere. Skedsmo bryteklubb gir barn og unge trygghet, mestringsfølelse og varig idrettsglede. Sammen med andre får de opplevelser og læring for livet. Klubben mener dette er fundamentet trenere, ledere og foreldre skal ta vare på og videreutvikle. Vi ønsker å gi jentene mulighet til å bygge opp ferdighetene og samtidig gi dem opplevelsen av samhold, mestring, seier og tap.

Trener er Lisa Schei Blikeng, og alle jenter i klubben er velkomne. Nivåforskjeller på utøverne forekommer, men treningene justeres da etter nivå på den enkelte utøver i forhold til hvilke teknikker det undervises i og vanskelighetsgrad.

På jentetreningene er det større fokus på øvelser og teknikk innenfor fristil i forhold til treningene ellers i klubben der Gresk romersk er hovedfokus. I fristil er det lov å ta i og bruke beina for å utføre teknikker, og dette er brytestilen for jenter i Norge og ellers i Norden.

Normalt er vi en fantastisk gjeng på rundt 8 jenter, og treningene er preget av fokus, hardt arbeid og ikke minst blide og lærevillige jenter.

Jenter som har lyst til å prøve brytesporten er velkommen i klubben. Som jentebryter får en allsidig trening og blir en del av et inkluderende og åpent miljø.


Har du en bryter i deg eller kjenner en som har lyst til å prøve. Ta kontakt med oss på kontakt oss siden


Nysgjerrig på mer informasjon om brytesporten?

Les gjerne mer om brytesporten for unge utøvere i tidsskriftet utgitt publisert av www.mattekanten.no.

Link: Bryting for unge utøvere