Agenda årsmøtet 8. mars 2022 i Skedsmohallen Kantina/SFO kl. 19:00-21:00

Postet av Knut-Andreas Kran den 28. Feb 2022

Årsmøtet 2022 kl. 19:00-21:00 i Skedsmohallen i kantina / SFO (rett til høyre etter hovedinngangen. 

Agenda

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. - blir gjennomgått i møtet.

9.  Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  - det er innmeldt 2 saker til årsmøtet 2022.

            Sak 1: forslag til vedtektsendring

            Sak 2: forslag til kontingent og treningsavgift 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

 • a. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 1 varamedlem. 
 • b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og minst 1   varamedlem.  
 • c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 • d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
 • e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

  

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

________________________________________________________________________________

Sak:

1.Forslag til endring av vedtekter Skedsmo bryteklubb til årsmøtet 2022

Gjeldende vedtekter:

§ 16 Årsmøtets oppgaver

 Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9.  Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og   

   revisors beretning].  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette    

      treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

 • a. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 1 varamedlem. 
 • b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og minst 1   varamedlem.  
 • c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 • d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
 • e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 

Forslag til endringer av punkt § 16 punkt 14 kursiv om å legge inn følgende tekst-tillegg uthevet med grønn bakgrunn:

Leder og nestledere velges enkeltvis. For å ivareta kontinuitet kan Leder, Nestleder og 2 styremedlemmer velges for 2 år. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

__________________________________________________________________________________

Sak:

2. Forslag til kontingent og treningsavgift til årsmøtet 2022

Bakgrunn

NIF har et krav til minimum 50 kr i medlemsavgift pr medlem pr år. 

Det er et stort fokus i samfunnet og politikken om hva det koster å drive idrett for barn og unge.

I Lillestrøm kommune har vi et såkalt gratis prinsipp for leie av treningslokaler for alle utøvere som er under 20 år. De utøvere som i dag er over 20 år deltar på treninger der flertallet er yngre enn 20 år. Skedsmo bryteklubb vil måtte vurdere en høyere trenings-avgift for de som er eldre enn 20 år dersom klubben blir pålagt kostnader fro bruk av treningslokalet.

 

I dag har Skedsmo bryteklubb følgende vedtak fra årsmøtet 2021:

 • Medlemsavgift kr 1000 uavhengig av antall familiemedlemmer og Treningsavgift kr 1000 pr år pr aktive medlem.
 • Seniorer har medlemsavgift på 500 kr pr år og treningsavgift på 1000 kr pr år.

 Forslag til nye medlemsavgifter og treningsavgifter 2022:

Medlemsavgift (M):

Medlemsavgift for alle: Det til ethvert gjeldende minimumskrav til NIF, som i dag 50 kr pr år, oppdateres i forbindelse med årsmøtet.
 Betales 1 gang i året uavhengig av antall måneder en er medlem i kalenderåret.

 

Medlemsavgift for gjesteutøvere som ikke er medlem av en annen bryteklubb:
 100 kr pr år. Blir registrert som medlem og kan delta på de spesialiserte treningene som tilbys til dette formålet. Det settes et eget opplegg som prises basert på antall utøvere og det faktureres samlet til den enkelte klubb/gruppe.

 

Treningsavgift (T):

 

Type treningsavgift

Innstilling til årsmøtet

Alternativ

Treningsavgift for barn til og med det året de fyller 11 år.

 500 kr pr halvår / 1000 kr pr år. 

1000 kr på halvår /2000 kr pr år (som i dag)

Treningsavgift for alle utøvere over 12 år.

850 kr pr halvår / 1700 kr pr år.

1500 kr pr halvår / 3000 kr pr år

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.