Agenda og sakspapirer til årsmøtet 7 mars 19:00-21:00

Postet av Knut-Andreas Kran den 28. Feb 2018

Agenda årsmøte Skedsmo Bryteklubb

 • Valg av ordstyrer.
 • Valg av referent.
 • Valg av 2 personer til å skrive under referatet.
 • Behandle lagets årsmelding – vil bli lagt frem på årsmøtet.
 • Behandle lagets regnskap– vil bli lagt frem på årsmøtet.
 • Behandle innkomne forslag – det har kommet to forslag:
  • Forslag til endring av vedtekter – se vedlagte dokument.
  • Forslag til utøverkontrakt og bruk av bilder og video.
 • Fastsette kontingent - forslag vil bli lagt frem på årsmøtet.
 • Vedta lagets budsjett.
 • Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15).
 • Avholde valg – forslaget fra valgkomiteen vil bli lagt frem på årsmøtet. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.


Forslag til endrede vedtekter SkedsmoBryteklubb.docx

Utøverkontrakt Skedsmo bryteklubb 2018 0228.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.