Norges Bryteforbund har en pliktig lisensforsikring for alle utøvere, trenere og dommere.NB: Det er krav om gyldig lisens ved start i et nasjonalt eller internasjonalt mesterskap/stevne. Lisensen for 2013/2014 gikk ut den 31.08.2014. Ny lisens gjelder fra 01.09.2014 – 31.08.2015. Hva dekker lisensforsikringen?

NBF's lisensforsikring er en REN ulykkesforsikring som gir erstatning ved varige skader. Forsikringen gir IKKE erstatning til utgifter i forbindelse med undersøkelser eller behandlinger i det private helsevesen.Forsikringen er utvidet til å dekke enkelte personlige kostnader som har en direkte sammenheng med ulykken (egenandeler som ikke dekkes av NAV,men gir som sagt ikke erstatning til utgifter som er påført i forbindelse med MR-undersøkelser/kiropraktor/operasjoner utenfor det offentlige helsevesen.

NBF anbefaler at aktive brytere som ikke kan/ønsker å vente på undersøkelse/behandling skaffer seg sin egen helseforsikring.

NBF ser det ikke som sin oppgave å påføre alle brytere i Norge en stor kostnadsøkning på den pålagte lisensen, så slike spesialbehov mådekkes av den enkelte utøver.Ulykkesforsikringen/Lisensforsikringen gir en større erstatningssum om en ulykke på trening, i kamp eller på vei til/fra kamp/trening medføreren permanent varig medisinsk invaliditet. I tillegg dekker lisensforsikringen også et beløp om ulykken ender opp med ett dødsfall.

Lisensen løser du via din side i "minidrett.nif.no".

https://minidrett.nif.no/


Levert avIdrettenOnline