REGELVERK

Skedsmo BryteklubbVersjon 1/10-2008


1.Prinsipper for betaling av egenandeler ved reiser og deltagelse i stevner.

a.Dommere
Reise og eventuell overnatting blir dekket. Det forutsettes at reise og overnattingsutgifter tilsvarer det nivå på utgifter som trenere, lagledere og utøverne har.

Det må fremlegges originalkvitteringer for utgiftene. Det er en forutsetning at minst en av våre dommere stiller opp på stevner der klubben er representert med 4 eller flere utøvere – (4 eller flere utøvere uten dommer betyr straffeavgift på kr 1000,-)

Utgifter i forbindelse med stevner der vi ikke har utøvere, skal godkjennes av leder/nestleder og kasserer før avreise.

b.Trenere og lagledere
Reise og eventuell overnatting blir dekket. Det forutsettes at reise og overnattingsutgifter tilsvarer det nivå på utgifter som trenere, lagledere og utøverne har.

Det må fremlegges originalkvitteringer for utgiftene. Det er en forutsetning at minst en av våre dommere stiller opp på stevner der klubben er representert med 4 eller flere utøvere – (4 eller flere utøvere uten dommer betyr straffeavgift på kr 1000,-)

Utgifter i forbindelse med stevner der vi ikke har utøvere, skal godkjennes av leder/nestleder og kasserer før avreise.


i.Stevner på Østlandet uten overnatting
Trenere og lagledere som ikke er fedre til aktive utøvere får dekket reiseutgifter etter satsen kr 9 pr mil (bompenger dekkes ikke)

Trenere og lagledere som er fedre til aktive utøvere får ikke dekket noen utgifter.

ii.Stevner som ligger så langt unna at det er nødvendig/ønskelig med overnatting
Trenere og lagledere som ikke er fedre til aktive utøvere får dekket reiseutgifter til fly,buss,tog , bil til Gardermoen (ikke parkering) og hotell/overnatting uten mat.

Trenere og lagledere som er fedre til aktive utøvere får dekket halvparten av reiseutgifter til fly,buss,tog , bil til Gardermoen (ikke parkering) og hotell/overnatting uten mat.


iii.Antall trenere/lagledere (tentative rammer)
Nybegynner, knøtt og gutt 12 (barnepartiet) kan til sammen få dekket utgifter til 1 leder og 1 trener. Det spiller ingen rolle om dette er en foreldre eller ikke – dersom det her er valgmuligheter defineres den som er forelder som leder/trener.

Gutt 15, ungdom, junior og senior kan til sammen få dekket utgifter til 1 leder og 1 trener. Det spiller ingen rolle om dette er en foreldre eller ikke – dersom det her er valgmuligheter defineres den som er forelder som leder/trener.

Dersom nybegynner, knøtt, gutt 12, gutt 15, ungdom, junior og senior reiser sammen til et overnattingsstevne dekkes utgifter for 1 leder og 1 trener dersom summert antall aktive er under 10 – dersom det er flere aktive godkjennes 1 leder og 2 trenere.

Dersom klubben reiser med 2 utøvere, dekkes utgifter til 1 voksenperson (1 trener eller leder) dersom dette er en forelder dekkes halvparten av utgiftene til reise og opphold.

Dersom klubben reiser med 1 utøver dekkes ingen utgifter til voksenperson, trener eller leder dersom dette er en forelder - dersom ikke dekkes utgiftene til reise og opphold.

Kommentar: Ved noen store stevner foregår brytingen samtidig i flere haller – antall trenere/ledere som drar blir da styrebehandlet i forkant. Fordeling av utgifter til reise og overnatting som ikke genereres av den enkelte utøver Prinsippet er at utgifter tatt av klubbkassa utover midler til å dekke halvparten av utgiften til utøverne dekkes av utøverne.

Dette betyr at utøverne kan ta med seg så mange ledere og trenere de vil bare de dekker de utgiftene som påløper

Eksempel
8 utøvere fra barnepartiet og 2 utøvere gutt 15 reiser til Danmark (til sammen 10 aktive) De ønsker å ha med 2 ledere som er foreldre og 2 trenere som ikke er foreldre på turen.
Pris pr voksen er ca kr 2500 (reise og hotell)
Lagkassa: 2 voksne halv dekning 1250 x 2 = 2500
2 voksne hel dekning 2500 x 2 = 5000
summert utgift til ledere og trenere kr 7500
Dette beløpet dekkes av de aktive med kr 750 på hver som da legges på den egenandelen de må betale

Dersom prisen for utøverne er kr 2000 pr stykk får de dekket kr 1000 og må betale kr 1750 hver for å dekke opp utgiftene til 2 lagledere og 2 trenere som de har med subsidiert eller gratis.

Utgifter i forbindelse med stevner der vi ikke har utøvere legges frem for styret til godkjenning før avreise.

c.Aktive

i.Stevner på Østlandet uten overnatting.
Klubben dekker klubbavgift og dommerutgifter – herunder straffegebyr dersom vi stiller med 4 eller flere utøvere og ikke har med dommer. Klubben dekker reiseutgifter for dommer. Utøveren betaler deltageravgiften

ii.Stevner som ligger så langt unna at det er nødvendig/ønskelig med overnatting.
Aktive utøvere får dekket halvparten av reiseutgifter til fly,buss,tog , bil til Gardermoen (ikke parkering) og hotell/overnatting uten mat. Klubben dekker klubbavgift og dommerutgifter Utøveren betaler deltageravgiften

d.Godkjennelse av utgifter i forkant
Ved deltagelse av trenere, lagledere og dommere som medfører fly og overnattingsutgifter, skal rammen for kostnader godkjennes av leder/nestleder og kasserer i forkant.


2.Treningsavgift og dugnadsinnsats
Størrelsen på treningsavgift settes av styret. Dugnadsinnsats medfører reduksjon i treningsavgift. Hver dugnadstimer har en verdi.

Eksempelvis vil en treningsavgift på kr 1000,- kunne nedbetalesmed eksempelvis 10 dugnadstimer dersom en dugnadstime settes kr 100,-.

Fom sesongen 2008/2009, settes treningsavgift til kr 1000,- og en dugnadstime har verdien kr 100,-
Levert avIdrettenOnline