Bryteskole Høst 2020

Bryteskole Høst 2020

Arrangør: Runar Brastad
Påmeldingsfrist: 26.08.2020 17:30:00

Påmelding Bryteskole Høst 2020

Dette arrangementet er underlagt regelverket til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Bedriftsidrettsforbund. Dette omfatter også NIFs antidopingregelverk.En sak som gjelder et mulig brudd på idrettens regelverk, vil bli behandlet av NIFs domsorganer, og eventuelt med endelig virkning i Idrettens voldgiftsrett, dersom saken gjelder brudd på antidopingregelverket. Brudd på reglene kan medføre sanksjoner, bl.a. utelukkelse fra all idrettslig aktivitet under NIF herunder Norges Bedriftsidrettsforbund. For mer informasjon se her.

dd.mm.åååå

Mobilnummer til foresatte


Levert av IdrettenOnline