SKEDSMO BRYTEKLUBB HAR DEN GLEDE Å INVITERE TIL

 

SkedsmoCup 2017   Lørdag 21. oktober 2017

 Sted:   Tærud Fjellhall på Skedsmokorset.

 Elektronisk påmelding via Sportsadmin

Påmeldingsavgift betales på stevnet med Vipps

Alle klubber må stille med dommer.

 Registrering av utøvere og klubber: 09:00 – 09:30

Stevnestart: 10:00 (Knøtt og Bryteskole)

Veiing: 10:15-10:45

De øvrige starter 11:45

Knøtt, nybegynner og bryteskole; veiekort vil bli brukt, men de skal ikke veies inn

Kontrollveiing kan påregnes.

Stevnet avvikles på 4 matter.

 Badstu fra kl: 09:00. Kafeteria fra kl: 08:30


Klasser;

Knøtt/ Nybegynnere/Bryteskole (eget stevne på 4 matter)

G-12/P-12/G-15/P-15

Ungdom, Junior og Senior herre

U kvinner/ J og S kvinner

 

Bryting etter NBF’s regelverk

Kåring av beste klubb.

 Se vår hjemmeside for mer info http://skedsmo-bryteklubb.idrettenonline.no/

Påmeldingsfrist via Sportsadmin er 17/10-2017

Spørsmål kan rettes til stevneleder Ole Willy Molnes 47202363 / owm@eeteuroparts.no

 

VELKOMMEN TIL SKEDSMOCUP 2017

 Startkontigenter og påmeldingsregler

 Følgende startkontigenter og påmeldingsregler gjelder for Tingperioden 2017-2019 (utdrag av

vedtatte tilleggsbestemmelser. Endelig bestemmelsestekst legges ut etter behandling i Lov og

appellkomiteen tidlig i oktober 2015):

Startkontingent

Ved alle konkurranser skal det av hver enkelt deltaker avkreves startkontingent som skal

medfølge påmeldingen. Ved påmelding etter fristens utløp påløper automatisk dobbel

startkontingent. Ved forfall blir ikke startkontingenten tilbakebetalt.

Startkontingent:

Nybegynnere/Knøtt kr. 100,-

Nasjonale stevner kr. 150,-

Kretsmesterskap kr. 150,-

Alle norske mesterskap kr. 200,-

2 dags stevner kr. 200,-

(…)

Påmeldinger

a) Alle påmeldinger skal skje skriftlig fra klubbene og skal inneholde nøyaktige opplysninger om deltakernes navn, samt hvilke vekter og klasser bryterne ønsker ådelta i.

b) Startkontingenten til stevnene skal følge påmeldingen, og blir ikke tilbakebetalt ved forfall fra deltakerne.

c) Alle klubber som deltar med mer enn 3 brytere på stevner, skal melde på og stille med minst en dommer. Fra klubber som ikke oppfyller denne bestemmelsen, skal arrangøren innkreve en avgift på kr. 1000.

d) Alle påmeldte klubber betaler en dommeravgift på kr 500. Avgiften skal tilfalle arrangøren. Godtgjørelse til dommere skal være kr 500 for en dags stevner, og kr 1000 for to dagers stevner. Summen utbetales dommere ved alle stevner av arrangøren. Ved innleid stevnesekretær betales et honorar på minimum kr 500 per stevnedag, fri kost og losji samt fri reise t/r fra stevnet.

 

Stevne plan/ praktisk informasjon.

 Påmeldingsavgiften betales i år ikke via sportsadmin, men ved ankomst hallen.  Vi har Vipps og tar kontanter.

For bryteskole og knøtt så er det ingen veiing men veiekort utdeles ved betaling i kiosk.

Veiekortene til de yngste må leveres i sekretæriatet seinest 0930 og fortløpende.  Dette for å registrere de som stiller.  Er viktig at Dere sjekker vekt på de minste så vi unngår feil vekt klasser.

 Vi bryter på 4 matter for de minste frem til ca. 1145 hvor vi starter med de fra G/P 12 og oppover.

 

Dommermøte             09:30 i dommergarderoben.

Lagledermøte             09:45 ved siden av sekretæriatet i hallen.

 Stevnestart bryteskole/ knøtt 10:00

 Veiing for G/P 12 og oppover 10:15-10:45   ( i enden av gang v/ løpebane )

Stevnestart G/P 12 og oppover 11:45

Premie utdeling for Bryteskole og Knøtt er ca. 13:00

 Oppvarming for de eldste er på matte i løpebane.

Hoteller i nærheten: Moxy hotell X på Hellerudsletta, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten tlf 23 96 55 31

Olavsgaard Hotell på Skjetten: Hvamstubben 11, 2013 Skjetten, tlf 63 84 77 00

Thon Arena Hotell : Nesgata 1, 2004 Lillestrøm tlf 66 93 60 00


Powered by: Bloc